Servicii:

Organizarea și petrecerea licitațiilor
Evaluarea bunurilor imobile în scopul depunerii bunurilor în gaj, atragerea investiţiilor, vînzarea-cumpărarea, arendarea terenurilor de pămînt
Servicii juridice
Perfectarea actelor pentru privatizarea loturilor de pămînt, pentru darea obiectelor în expluatare ş.a