Agenţia din Chişinău “Capitalimobil” SRL a fost creată în anul 1997 pentru petrecerea licitaţiilor funciare. Activitatea principală a companiei este organizarea licitaţiilor şi concursurilor funciare, vînzarea-Cumpărare a imobilului, evaluarea imobilului. Pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor (concursurilor) la un nivel înalt, Agenţia colaborează cu Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, Instituţiile de proiectare “Industrialproiect” şi “Urbanproiect”, specialiştii din Direcţia funciară şi Institutul de proiectare “Chişinăuproiect”, “ Colagia” SRL – topografie şi geodezie. "Capitalimobil" SRL efectuiază evaluarea bunurilor imobile și mobile în scopul depunerii bunurilor în gaj, atragerea investiţiilor, vînzarea-cumpărarea, arendarea loturilor de teren, investirea în capital statutar, asigurare, privatizare ș.a. Firma pentru prima dată pe teritoriul fostei URSS a organizat primele licitaţii funciare. În total au fost organizate peste 90 de licitaţii funciare (vînzarea loturilor de teren în proprietate, vînzarea dreptului de arendă, vînzarea dreptului de chirie a încăperilor ş.a.)